Príznaky koronavírusu u detí: Rozpoznáte ich?

I keď skúsenosti s novým koronavírusom ukazujú, že deti ochorenie COVID-19 spravidla prekonávajú ľahšie, neznamená to, že by sme nemali venovať pozornosť príznakom, ktoré chorobu signalizujú. I kvôli samotným deťom, ale aj kvôli šíreniu nebezpečného vírusu do okolia.

príznaky koronavírusu u detí
https://www.shutterstock.com

Nová štúdia uverejnená 16. marca potvrdila, že prípady COVID-19 u detí boli vo všeobecnosti menej závažné ako prípady u dospelých. U dojčiat je miera závažnosti choroby vyššia ako u starších detí. Približne 11 percent dojčiat malo závažné alebo kritické stavy v porovnaní so 7 percentami detí vo veku 1 až 5 rokov. Vážnejšie príznaky mali 4 percentá vekovej skupiny 6 až 15 rokov, 3 percentá dospievajúci vo veku 16 rokov a viac.

Aké sú príznaky koronavírusu u detí a čo na dieťati sledovať?

Nový koronavírus u detí spôsobuje veľmi podobné príznaky ako u dospelých, ale zvyčajne sú miernejšie. To, čo musíme sledovať je: kašeľ, horúčka, nádchu a dýchavičnosť. K ďalším príznakom u detí, ktoré sa nabaľujú na tie základné patrí zvracanie a hnačka. O tom, ako choroba postihuje deti, sú potrebné ďalšie štúdie.

Nikam nechoďme, telefonujme

Ak si myslíme, že naše dieťa má COVID-19, v prvom rade zavolajme pediatrovi a poraďme sa s ním o ďalšom postupne. Rozhodne nechoďme s dieťaťom, ale ani sami do ambulancie, na pohotovosť či na centrálny príjem do nemocnice. Samozrejme, aj v prípade podozrenia na nový koronavírus u detí zostaňme celá rodina v karanténe. Pri zhoršení stavu privolajme rýchlu zdravotnú pomoc, ktorú vopred informujme, že dieťa môže byť nakazené novým koronavírusom.

Malé deti sú náchylnejšie na infekcie

Dojčatá a maličké deti ešte nemajú vybudovanú imunitu voči žiadnemu (alebo mnohým) kmeňu koronavírusov, ktorý bežne cirkuluje v našej spoločnosti. Málokto z nás počul o koronavíruse pred začiatkom roku 2020, ale nie je to nič nové. Je to rodina vírusov, ktoré spôsobujú nachladnutie. Koronavírus, ktorý spôsobuje COVID-19, je však nový a zdá sa, že aj podstatne agresívnejší ako predchádzajúce druhy.