APGAR skóre: Bodovací systém po narodení dieťatka

Moment príchodu na tento svet je vraj tým najväčším šokom v živote človeka. Dieťatko si približne deväť mesiacov žije v teplom a mäkkom prostredí. Schúlené v pohodlnom klbku sa kolíše v rytme krokov a pohybov svojej mamy. To isté očakáva aj po príchode na svet, ale tam ho už čaká niekoľko zmien a prekvapení.

APGAR skóre
https://www.shutterstock.com

Každé bábätko je jedinečné, no pre všetky platí, že sa rodia s niekoľkými základnými inštinktmi. Medzi tieto patria napríklad sací, hľadací, dýchací, obranný, ale i úchopový reflex. Najčastejším rozdielom medzi detičkami býva schopnosť adaptovať sa na nové prostredie a povinnosti, ktoré za nich v brušku robila mama. O tom, či je dieťatko schopné ovládať všetky spomenuté mechanizmy nám hneď po narodení napovie viac tzv. Apgarovej test.

Čo meria Apgarovej test?

Je to prvý test, s ktorým sa stretáva dieťatko vo svojom živote. Ide o efektívny a rýchly spôsob, ktorým bezprostredne po pôrode vieme určiť zdravotný stav dieťatka. ,,Pri tomto teste sa hodnotia základné životné funkcie dieťatka v prvej, piatej a desiatej minúte života dieťatka. Za každé z piatich kritérií je možné získať maximálne dva body, pričom na hodnotenie využívame zrak, hmat a sluch,“ približuje podstatu testu pôrodná asistentka Elena Drapáčová.

Toto vyšetrenie sa praktizuje v celom svete a má svoje opodstatnenie i napriek tomu, že niektorí pediatri ho považujú za zastaralé. Je to test, ktorý sa stal štandardom a jeho prínos tkvie hlavne v rýchlosti, dostupnosti a jednoduchosti. Samozrejme, je potrebná profesionalita a skúsenosť hodnotiaceho.

Z čoho je odvodený názov?

APGAR skóre
Elena Drapáčová

Test je pomenovaný podľa americkej  lekárky Virginie Apgar. Doktorka Apgar vypracovala v roku 1952 teóriu testu a následne ju publikovala. Test sa veľmi rýchlo rozšíril do sveta a dodnes ho používa väčšina neonatológov a pôrodníkov. ,,Aby sme boli presní, nejde však len o pomenovanie testu po doktorke Apgarovej. Slovo APGAR si rozložíme na písmená, pričom A bude znamenať v angličtine appearance, teda vzhľad. P znamená pulz, G z anglického grimace indikuje výraz. Druhé A značí aktivitu a R je odvodené z  anglického slova respirator a znamená dýchanie,“ dodáva Elena Drapáčová.

Kto tento test hodnotí?

Hodnotiteľom Apgar skóre testu sú vždy experti pôsobiaci v danej oblasti. Kým u nás sú to neonatológovia, v okolitých krajinách, kde pôrody vedú pôrodné asistentky, hodnotia nielen stav rodičky, ale aj novorodenca  podľa Apgar testu práve ony.

Ako sa prideľujú body?

Pri Apgarovej teste (APGAR skóre) sa body prideľujú  nasledovne:

 • Dýchanie
  • Ak chýba, bodové hodnotenie je 0. Ak je pomalé, prípadne nepravidelné, odborník ho ohodnotí 1 bodom.  Dobré a pravidelné dýchanie je ohodnotené 2 bodmi.
 • Srdcová činnosť
  • Pri chýbajúcej činnosti je bodový stav 0. Za činnosť menej ako 100/min dáva neonatológ dieťatku 1 bod, pri činnosti vyššej ako 100/min sú to 2 body.
 • Svalové napätie
  • Ak takáto činnosť u novorodenca chýba, expert ho ohodnotí nulou. Pri slabom napätí ide o jeden bod, pri spontánnych pohyboch je toto kritérium ohodnotené 2 bodmi.
 • Farba pokožky
  • Za bledú pokožku nezíska novorodenec žiadny bod. Ak je pokožka ružová s modrými miestami, skóre za toto kritérium je 1 bod. Plný počet, a teda dva body získa novorodenec za ružovú farbu pokožky.
 • Reakcia na stimul-podráždenie
  • Pri žiadnej reakcii musí hodnotiteľ udeliť nula bodov. Slabú reakciu ohodnotí jedným bodom a pri dobrej reakcii udelí 2 body.

Výsledky testu

Ako sme už spomínali, plný počet bodov je desať. Nie každé dieťatko má však ten najlepší výsledok. Ak je konečný súčet bodov podľa hodnotenia Apgar skóre 8-10 bodov, dieťatko je zdravé, bez závažnejších ťažkostí. Pri výslednom počte bodov 5-7, ide u dieťatka väčšinou o problémy s adaptáciou na nové prostredie. ,,Väčšinou sú to ale krátkodobé problémy, ktoré po poskytnutí odbornej pomoci odznievajú veľmi skoro,“ hovorí Drapáčová.  Pri hodnote menej ako 5 bodov potrebuje novorodenec intenzívnu starostlivosť odborníkov. Žiaľ, hodnota 0 znamená, že dieťatko nejaví známky života.