Dieťaťko a telefón

Čo mám robiť, keď musím zdvihnúť telefón alebo dokončiť hovor a moje dieťatko si práve vtedy vyžaduje pozornosť, akoby žiarlilo na telefón?

Tu je zopár rád, ktoré možno pomôžu:

telefón

 

😛 Posaďte ho do postieľky a dajte mu zopár hračiek na hranie – možno ho zaujmú…

😛 Ak telefonujete v kuchyni, skúste mu vymyslieť nejakú zábavku – napríklad mu vyberte nejaké hrnčeky zo skrinky, alebo mu naplňte kuchynský drez vodou a mydlovými bublinkami a dajte mu naberačku a hrnčeky.

😛 Majte pri telefóne prichystaný notes s farebnými ceruzkami, s ktorými môže kresliť iba vtedy, ak telefonujete.

😛 Majte pri telefóne pripravenú škatuľu s hračkami, s ktorými sa dieťa hrá iba pri telefonovaní – aby sa mu nezunovali.

😛  Posaďte si dieťatko na kolená, dajte mu hrnček s nápojom a nejakú hračku alebo knižku.

😛 Majte preň pripravený hračkársky telefón,, aby sa počas vášho telefonovania mohlo hrať.

😛 Uvedomte si, že vaše dieťatko je rovnako dôležité a potrebuje vašu pozornosť. Vysvetlite osobe, ktorá telefonuje, že jej zavoláte, keď sa budete môcť sústrediť.

😛 Pokúste sa dieťatku vysvetliť, že keď telefonujete, potrebujete, aby bolo tichšie. Pripravte sa však na to, že kým to zaberie, budete to musieť možno zopakovať viackrát.

Save