SPÄŤ
Vzťahy a láska

V posmrtný život veria častejšie ženy ako muži

Od: Henrieta Karabova 11.2.2018
1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd Ohodnoťte článok
Loading...

Ženy sa viac obávajú smrti ako muži, vysokoškoláci menej, ako ľudia s nižším vzdelaním

Rozdiel medzi mužmi a ženami je odpradávna i v tom, že muži sa vo všeobecnosti menej boja ako ženy. Či už ide o strach z budúcnosti, reálnych možností alebo fantastických predstáv, ale aj pokiaľ ide o strach zo smrti. Veď naši partneri nás vždy, keď sa obávame niečoho, majú upokojiť, posilniť a byť oporou. Muži svoj strach museli od prvopočiatkov ľudstva vedieť potláčať. Bojovať s ním, pretože keby ho preukázali, mohlo by ich to stáť aj vlastný život. Avšak nová španielska štúdia ukázala, že rozdiel medzi vnímaním strachu spôsobuje aj úroveň vzdelania. Ľudia, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie, sa smrti boja menej a berú ju ako prirodzenú súčasť života, ako ľudia s nižším vzdelaním.

posmrtný život

 

Kvôli matkám, ale i škole

Ľudia s univerzitným titulom sa obávajú smrti menej ako tí, ktorí v živote dosiahli nižšiu úroveň gramotnosti. Okrem toho je strach zo smrti častejší u žien ako u mužov, čo ovplyvňuje vnímanie smrti ich deťmi. V skutočnosti sa smrti bojí 76 percent detí. Priamo kvôli tomu, že ich matky sa vyhýbajú tejto téme. Navyše, viac z týchto detí sa obáva predčasného úmrtia. Prijíma nevhodný prístup, pokiaľ ide o vyrovnanie sa so smrťou.

Negatívne vnímanie

Toto sú niektoré zo záverov z výskumu, ktorý na katedre osobnosti, hodnotenia a psychologickej starostlivosti na univerzite v Granade realizovali výskumníci pod vedením profesorov Francisca Cruz Quintana a Nieves Pérez Marfila. Počas tejto štúdie skúmali vzorku 288 detí vo veku medzi ôsmymi a dvanástimi rokmi, vrátane ich rodičov, vychovávateľov a učiteľov. Profesori na University of Granada analyzovali ako dospelí chápali pojem smrť a ako tento fakt následne ovplyvňuje postoje, obavy, názory a prístup detí k smrti.

Treba zmenu

Táto štúdia ukázala, že je potrebné zmeniť spôsob myslenia v rámci rodín a škôl, pokiaľ ide o smrť a koniec života. Prečo? Pretože vhodný prístup k smrti je kľúčom k zdraviu detí a zdravému rozvoju osobnosti. Ďalším záverom bolo, že všetky deti – na vyššom alebo nižšom stupni – mali skúsenosti vzťahujúce sa k smrti v tom zmysle, že veria v posmrtný život, a že sa ho obávajú. Navyše v posmrtný život veria častejšie dievčatá a ženy, ako chlapci a muži.

Nie je v osnovách

Pokiaľ ide o učiteľov, 80 percent z nich uviedlo, že smrť nebola zahrnutá do učebných osnov. Šesť z desiatich priznalo, že so svojimi študentmi občas hovoria o smrti, a to väčšinou kvôli smrti príbuzného niektorého zo študentov. Vzhľadom na získané výsledky sa vedci z University of Granada, podľa stránok SciencaDaily, domnievajú, že je nevyhnutné, aby sa vzdelávanie o smrti realizovalo tak, aby smrť bola vnímaná, „ako hodnota života, nástroj jeho konca so zavádzajúcimi a neskutočnými nápadmi, ktoré prinášajú médiá. Takáto výchova poskytne deťom vhodnú stratégiu a prístup k smrti počas ich života bez toho, aby sa mierne alebo závažnejšie zapísal negatívny vplyv zo strachu zo smrti na ich fyzickom alebo psychickom zdraví.“

Úloha vzdelania a nepotrebné strachy

Ďalším zistením bolo, že vysoká úroveň vzdelania bráni negatívnym postojom, akými sú strach zo smrti a vyhýbanie sa téme. V súlade s učiteľmi, ktorí sa zúčastnili na štúdii, v súčasnosti nemá vzdelávací systém žiaden formálny a systematický spôsob a metódu na vysporiadanie sa so smrťou v triede. Ak by bola smrť zavedená v rámci vzdelávacieho systému, deti by mali reálnejší a intenzívnejší prístup k životu. Mnohým problémom z procesov smútku v dospelosti by bolo zabránené.“

womangalérie VŠETKY