Najčastejšie dôvody rozchodu. Prečo muž ukončí vzťah?

Každej z nás sa to raz stane. Jednoducho, jedného dňa prestane reagovať na naše správy alebo nám otvorene povie, že ďalej to už nemá význam a zo vzťahu doslova utečie. Vždy je dobré vedieť aké sú dôvody rozchodu, i keď nám ju vôbec nemusí povedať.

Toto sú  najčastejšie dôvody rozchodu zo strany muža:

dôvody rozchodu
stock.adobe.com

Strach zo straty intimity

Prehlbujúci sa vzťah znamená odkrývanie svojho vnútorného sveta. Pre niektorých je doslova strašidelné, keď si majú predstaviť, že vstúpime do ich najintímnejších myšlienok, snov, túžob, ale aj do sveta ich obáv a strachov. Uvidíme ich slabosti. Radšej sa rozhodnú pre koniec lásky.

Strach z odmietnutia

Je to paradoxné, ale nejeden muž ukončí vzťah, pretože sa obáva, že ho nakoniec žena odmietne. Bojí sa vstúpiť do vzťahu hlbšie, napriek tomu, že to chce – aby sa nezranil. Samozrejme, takýto prístup neublíži len nám, ale v prvom rade jemu samému.

Tlaky zvonku

Vonkajšie tlaky sú veľmi časté dôvody rozchodu. Objavujú sa najmä v dvoch smeroch: buď na muža tlačí rodina, aby sa oženil, i keď o tom ešte nie je vnútorne presvedčený, alebo naopak: priatelia či rodina ho z rôznych dôvodov odhovárajú od existujúceho vzťahu. Samozrejme, ani jedno nie je dobré a je na samotnom mužovi ako sa nakoniec rozhodne.

Je introvert

Je naučený žiť sám so sebou a potrebuje veľa priestoru osamote. Partnerstvo je pre tento typ ľudí veľmi náročné, najmä ak partnerka očakáva presný opak. Komunikácia s partnerom a jeho neustála blízkosť môže introverta vyčerpávať, najmä ak ten druhý nechápe jeho potrebu intimity.

Je silný extrovert

Rád sa baví a nechce sa viazať. Keď vzťah postúpi o krôčik ďalej a stane sa vážnym, zľakne sa. Nechce stratiť svoju slobodu, kamarátov, stretávanie sa s inými ľuďmi, voľnosť. Veľmi častý dôvod, prečo nejeden mladý muž ukončí vzťah, aj keď vyzerá veľmi nádejne.