Viete čítať jeho neverbálne prejavy?

Nielen reči a slová, ale i mimika a gestá vedia o tom druhom napovedať veľa. Dokonca z nich veľmi ľahko vyčítame, či to s nami myslí vážne, či je skutočne do nás zamilovaný alebo len tak laškuje. Ak spozorujeme jasné znaky zamilovanosti, môžeme vyjsť na svetlo aj s vlastnými citmi. Inak sa to nemusí oplatiť.

neverbálne prejavy

Neverbálna komunikácia znamená odosielanie a prijímanie bezslovných vyjadrení a prejavov. Zahŕňa použitie vizuálnych podnetov, ale aj položenie hlasu, dotyky, spôsob vyjadrovania sa. Existujú tri spôsoby ako čítať neverbálnu komunikáciu mužov a zistiť, či nás má naozaj rád:

1. Jeho oči

Muž, ktorý je do nás zamilovaný sa bude na nás často pozerať, najmä vtedy, ak si myslí, že sa nepozeráme. Bez ohľadu na to, ako dlho sa poznáme, či sme spolu už hovorili alebo nie, oči dokážu mnohé prezradiť. Pozor však na to, očný kontakt môže znamenať nielen zamilovanie, môže byť len znakom toho, že sa mu páčime. To si overíme jednoducho: sledujme, kam jeho oči putujú, keď sme spolu. V každom prípade, toto je len jeden spôsob z troch, takže pokračujme.

2. Jeho bozky

Ak nás už pobozkal, vieme z jeho bozku tiež čosi vyčítať. Nejde o vášnivé bozky, i keď tie k úvodu vzťahu vždy patria a svedčia o vášni. Ide o malé jemné bozky, kedy ich nečakáme – na ruku, na líce, na čelo. Sú to opatrné, jemné, ochranné gestá, ktorými hovorí že nás má viac ako rád. Nie sú to tie túžobné bozky, ktorými nás chce zviesť a čo najskôr dostať do postele. Samozrejme, ani tie by nemali chýbať.

3. Jeho ochranné inštinkty

Keď muž miluje ženu, inštinktívne ju ochraňuje. Či už ideme cez cestu alebo po nepríjemnej časti mesta, ak nás miluje, vždy sa nás snaží chrániť. Dáva pozor, aby sa nám nič nestalo. Keď vidí iného muža, že sa nás pozerá, priblíži sa k nám a dotkne sa nás, aby bolo jasné, že sme s ním a ten druhý nemá šancu. Niekedy sú tieto gestá staromódne, ale v každom prípade sú veľmi milé – ak pochopíme, o čom vlastne sú.

-sz-