Hlas matky zohráva osobitnú úlohu

Nový objav: Hlas matky aktivuje aj motoriku novorodenca!

Od nás počujú prvé slová, ešte keď sú v brušku, cez nás sa učia vnímať emócie, prostredníctvom nás sa zdokonaľujú a rozvíjajú. Už dávno vieme, že je dôležité, aby sa mamička so svojim novorodeniatkom čo najviac rozprávala, aby mu spievala, vysvetľovala. Vedci z University of Montreal a výskumného centra pri Sainte-Justine University Hospital však odhalili zaujímavú novinku – matkin hlas dokáže prednostne aktivovať časti mozgu, zodpovedné za jazykové vzdelávanie.

Hlas matky

Špeciálny hlas – špeciálna reakcia

K týmto zaujímavým výsledkom prišli na základe elektronickej nahrávky detí v rámci prvých 24 hodín po narodení. Signály v ich mozgu tiež odhalili, že keď deti reagovali na hlas inej ženy, respektíve iných žien, tieto zvuky aktivovali len časti mozgu určené na rozpoznávanie hlasu. „Je to vzrušujúci výskum, ktorý dokazuje – prvýkrát, že mozog novorodenca veľmi silno reaguje na matkin hlas a ukazuje, vedecky povedané, že matkin hlas je pre deti špeciálnym,“ hovorí vedúca výskumného tímu Dr. Maryse Lassonde z fakulty psychológie University of Montreal a z výskumného strediska Fakultnej nemocnice Sainte-Justine podľa stránok ScienceDaily.

Ako na to prišli?

Nikdy doposiaľ nebol vykonaný prieskum mozgov novorodencov s týmto zámerom. „Aplikovali sme šestnásť elektród na hlavy bábätkám počas spánku,“ vysvetľuje vedúca výskumníčka a pokračuje: „potom sme požiadali mamičky, aby vyslovili krátky zvuk ,A´ – ako vo francúzskom slove ,allô´. Potom sme pokus opakovali so sestričkou, ktorá priniesla dieťa do laboratória. Keď hovorila mamička, scan jasne ukazoval reakciu v ľavej hemisfére mozgu, a najmä v oblasti, ktorá má na starosti spracovanie jazyka a motorické zručnosti. Naopak, keď prehovorila cudzia žena, reagovala pravá hemisféra mozgu a konkrétne časť, ktorá je spojená s rozpoznávaním hlasu.“

Neodhalené schopnosti

Už dávnejšie bolo známe, že deti sa rodia s istými jazykovými schopnosťami. Rovnako aj, že isté schopnosti sú vrodené i v tomto smere. Avšak ukazuje sa, že výskumníci ešte len začínajú chápať ako tieto jazykové kapacity, s ktorými sa rodíme fungujú. Napríklad, keď dieťa počuje zvuk „A“, ona alebo on vytvarujú ústočká do tvaru potrebného na imitáciu tejto hlásky. Napriek tomu, že ona alebo on nikdy nevidel/a, ako sa táto hláska vyslovuje.

Matka je iniciátor číslo jeden

Tento výskum potvrdil, že matka je primárnym iniciátorom jazyka. Naznačuje aj, že existuje súvislosť medzi prenatálnym neurobiologickým osvojením jazyka a motorickými vlastnosťami, ktoré používame pri reči. Výskum bol publikovaný v odbornom magazíne Cerebral Cortex.