SPÄŤ
Bábätká

Pôrod v 36. až 38. týždni

Od: Henrieta Karabova 9.1.2018
1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd Ohodnoťte článok
Loading...

Aj deti so zrelými pľúcami sú predčasným pôrodom ohrozené

Pôrod v 36. až 38. týždni zvyšuje novorodeneckú chorobnosť, i v prípade pľúcnej zrelosti

V štúdii, ktorá bola prezentovaná na výročnom stretnutí Spoločnosti pre materno-fetálnu medicínu, výskumníci predložili najnovšie zistenia, ktoré sa týkajú novorodeneckého zdravia. Ukazujú, že napriek pľúcnej zrelosti plodu, deti narodené v rozmedzí 36. až 38. týždňa tehotenstva majú stále podstatne vyššie riziko novorodeneckých chorôb.

Pôrod v 36. až 38. týždni

Pľúcna zrelosť – hlavné meradlo?

Americká univerzita pôrodníkov a gynekológov odporúča, aby pľúcna zrelosť plodu do 39. týždňa bola dokumentovaná pre prípad pôrodu do 39. týždňa tehotenstva, aby sa tak zabránilo novorodeneckým respiračným problémom. „Chceli sme realizovať túto štúdiu, pretože nedávny dôkaz predpokladal, že deti narodené do 39. týždňa môžu mať zvýšenú novorodenenckú chorobnosť,“ hovorí podľa ScienceDaily Yu Ming Victor Fang, jeden z autorov štúdie.

Riziko i u „zrelých“

Odborník ďalej pokračuje: „Chceli sme zistiť, či u novorodencov, ktorí bol narodení v rozmedzí 36. až 38. ukončeného týždňa s potvrdenou zrelosťou pľúc, vzrástlo riziko novorodeneckých ochorení v porovnaní s deťmi, ktoré sa narodili v 39. týždni alebo neskôr.“ Aby vedci porovnali novorodenecké výsledky, sledovali deti matiek, ktoré mali pozitívne testy pľúcnej zrelosti v sledovanom období. Ich výsledky po narodení porovnávali s výsledkami detí, ktoré sa narodili v 39. až 41. týždni tehotenstva mamičky.

Ako na to prišli?

Štúdia bola realizovaná, ako porovnávacia retrospektívna štúdia a uskutočnila sa v jednej inštitúcii, pričom sledovala údaje po dobu 12 rokov. Novorodenecké výsledky detí, u ktorých bola dokumentovaná plodová pľúcna zrelosť v 36., 37. a 38. týždni, boli porovnané s výsledkami detí narodených v 39. až 41. ukončenom týždni. Novorodenecké výsledky zahŕňali: novorodeneckú intenzívnu starostlivosť – vstup, dĺžka pobytu, celkovú respiračnú chorobnosť, prípady takzvaného syndrómu respiračnej tiesne, prechodné tachypnoe u novorodenca, iné respiračné choroby vyžadujúce mechanickú ventiláciu, preukázanú sepsu, hypoglykémiu a úmrtie. Plody s vrodenými anomáliami boli zo štúdie vylúčené.

 

Pôrod v 36. až 38. týždni

 

Skorší pôrod nie je bez rizika

Vedci na základe štúdie dospeli k záveru, že napriek pľúcnej zrelosti plodov, deti narodené v ukončenom 36., 37. alebo 38. týždni majú významne zvýšenú novorodeneckú chorobnosť. „Pacientky by mali byť opatrne poučené, ak sa rozhodnú mať plánovaný pôrod pred 39. týždňom. Aj v prípade, že testy ukazujú, že pľúca dieťaťa sú zrelé, pôrod pred 39. týždňom nie je bez rizika,“ povedal doktor Fang.

Ak budete mať plánovaný pôrod, tak načas, nie skôr!

Nielen v Amerike, ale i u nás sa totiž niektoré mamičky až priveľmi zaujímajú o to, aby bol napríklad dátum narodenia dieťatka zaujímavý – a niekedy aj kvôli tomuto faktoru sú schopné snažiť sa vybaviť si skorší pôrod. Myslia si, že jeden týždeň už nič neovplyvní, ale ako ste si mohli prečítať, každý deň je pre vyvíjajúci sa plod dôležitý, a to i v období blízko pôrodu.

womangalérie VŠETKY