Najvyššia tvorivá energia – ako ju objaviť a pracovať s ňou?

Ako nájsť tvorivú energiu a vnútornú harmóniu a naplnenie v dnešnom rýchlom kolobehu života?

Ako nájsť tú najlepšiu cestu pre seba, ktorá nám umožní s láskou, pokojom a dôverou posúvať sa ďalej vo svojom živote? Vedome rásť, tvoriť si svoj život a objavovať svoje šťastie a vnútorné naplnenie?  Meditácia s metódou thetahealing nám pomáha objaviť prekážky a bloky v živote a zároveň otvárať tvorivú energiu a silu. Thetahealing je komplexná meditačná a uzdravujúca technika, ktorá umožňuje hlbokú a zároveň okamžitú zmenu v našom osobnom živote, v partnerstve, vzťahoch, v práci, zdraví, atď.

tvorivá energia
stock.adobe.com

Každý máme v sebe úžasný potenciál.

Jedinečnú esenciu osobnosti, dary a talenty. Niektorí z nás si to uvedomujú, ďalší o tom pochybujú aj napriek tomu, že sa im to stále ukazuje a iní tomu neveria. Nič na tom nemení fakt, že tak to je. Tak ako “škaredšie” telo nie je o nič menej funkčné ako to “krásne”, v oboch funguje každú sekundu obrovské množstvo procesov. Z toho vyplýva, že je to vec perspektívy, ako sa na to pozrieme.

Predpokladajme teda, že je to tak a každý to máme v sebe. Tvorivý potenciál, kreativitu, vnútornú silu. No tu nastáva dôležitá otázka, ako to objaviť a používať pre náš život a v náš prospech. Na to, aby sme sa spojili s touto tvorivou energiou, potrebujeme sa dostať do hlbokého meditačného stavu, kde dokážeme vnímať naše prepojenie s energiou všetkého, čo je. Táto energia balancuje naše telo a pomáha nám si uvedomovať a objaviť samých seba a tým v nás odomknúť náš potenciál.

Komplexná meditačná a uzdravujúca technika

Na seminároch Thetahealing, ktoré vediem, sa učíme v meditácii spojiť s touto energiou všetkého a naučíme sa postupy, ako ju smerovať a používať v náš prospech a taktiež ju môžeme použiť na pomoc iným. Postupne sa nám tým otvára vedomie, vnímanie a schopnosti, o ktorých sme si mysleli, že to majú len vyvolení, ak sme vôbec tomu verili. ThetaHealing je komplexná meditačná a uzdravujúca technika, ktorá umožňuje hlbokú a zároveň okamžitú zmenu v našom osobnom živote, v partnerstve, vzťahoch, v práci, zdraví, atď., vďaka ktorej môžeme prežívať plnohodnotný, radosťou naplnený život.

ThetaHealing© pracuje s presvedčeniami uloženými hlboko v našom podvedomí a umožňuje nájsť a odhaliť nepotrebné negatívne programy, presvedčenia a vzorce správania, ktoré následne nahrádza pozitívnymi. Toto umožňuje využívať naplno schopnosti, zručnosti, prirodzené nadanie, ktoré sú v každom z nás a pozitívne napredovať v živote. Jej účinky sú okamžité a je vhodná pre každého.

Techniky vedúce k odomknutiu najvyššieho ľudského potenciálu…

Jadrom tohto kurzu je osvojenie a precvičenie si techník, ktoré vám umožnia zmeniť vzorce správania, ktoré vznikli vďaka základným, genetickým či historickým presvedčeniam, ktoré sme si vytvorili sami alebo získali z vonkajšieho prostredia. Tieto presvedčenia a programy nám v reálnom živote bránia v dosahovaní svojho potenciálu a častokrát nás vedú k rozhodnutiam, s ktorými nie sme spokojní, či situáciám v živote, s ktorými si nevieme pomôcť a dookola sa nám opakujú. Účastníci sa naučia identifikovať svoje vlastné presvedčenia, ako aj presvedčenia druhých. To vedie k odhaleniu celých systémov presvedčení. Ukážeme si, ako odhaliť a obmedzujúce presvedčenia a nahradiť ich pozitívnymi a podporujúcimi. Metóda umožňuje získať prístup k vlastným intuitívnym schopnostiam a napredovaniu v živote a spolu s vnútornou slobodou vedie k harmónii našej duše, tela a radosti zo života.

Základný kurz liečenia a práce s metódou Thetahealing© vás naučí techniky vedúce k odomknutiu najvyššieho ľudského potenciálu.

Príďte aj vy objaviť, čo sa vo vás skrýva, a začnite svoju cestu k naplnenejšiemu životu. Základný seminár Thetahealing© sa bude konať v Bratislave od 6.- 8. septembra 2019.

Viac informácií o seminároch Thetahealing nájdete na: https://haranta.sk/podujatia/ alebo na https://www.facebook.com/events/1149211391954085/.

Miroslav Haranta

Miroslav Haranta

Je terapeut, lektor a spisovateľ. Pracuje s klientmi na ich osobnom rozvoji a objavovaní samých seba, liečbe chorôb, strachov, odstraňovaní tráum a bolestí. Aby boli zmeny trvalé, pracuje s nimi najmä cez ich podvedomie, kde ich rôznymi nástrojmi zbavuje starých negatívnych a častokrát hlbokých presvedčení. Venuje sa problematike ženskej zraniteľnosti, vzťahov, výchove detí, ako viesť šťastný a naplnený život.

Prednáša na univerzitách, školách a konferenciách. Organizuje unikátne workshopy psychologickej typológie osobnosti pre širokú aj odbornú verejnosť – ENNEAGRAM, ktorý prináša zlepšenie  vzťahov, pohľad na zmysel života, seba, porozumenie a naplnený život. Je certifikovaným lektorom pre výučbu terapeutickej metódy ThetaHealing© na Slovensku aj v zahraničí.

V rámci firemného koučingu školí a prednáša na témy ako vedomá komunikácia, komunikačné  a manažérske zručnosti, hodnoty, vzťahy, práca s emóciami a emocionálnou inteligenciou, cielená motivácia, rast, otvorenie sa vlastnému potenciálu a ďalšie.

Zo svojich terapeutických a vlastných životných skúseností napísal knihu s názvom “Olívia, časť prvá” – o žene, jej vnútornom a myšlienkovom a emočnom prežívaní života. O limitoch, bolestiach, strachoch, či fóbiách, ktoré nám v živote tak veľmi ubližujú. Touto knihou pomáha čitateľovi odhaliť skryté nespracované spomienky a emócie.

Niekedy sa vás dotkne tak hlboko, že reakcia na knihu alebo postavu vyvolá hnev, odpor, odsúdenie. No v skutočnosti sa len dotkla nejakého ublíženia alebo problému, ktoré si držíte v sebe a nechcete priznať. Jediná možnosť, ako odhaliť, prečo sme mali takú reakciu, je pozrieť sa dostatočne hlboko do seba a odhaliť, prečo sa nás to dotklo a čo vyvolalo takú reakciu. Mnohokrát budete prekvapení, čo objavíte.

www.haranta.sk