Willow alebo Žltá vŕba

Bachove kvetové esencie

Liečitelia z ríše kvetov pre harmonizáciu tela i duše

Ak patríte k tým, ktorí už počuli veľa dobrého o Bachovej kvetovej terapii a jej zaujímavých liečivých účinkoch, určite vašej pozornosti neuniklo ani zaujímavé čítanie na túto tému, ktorému sme sa venovali v uplynulom roku. V tomto roku na toto zaujímavé čítanie nadväzujeme a postupne vám chceme predstaviť 38 kvetov pre zdravie, čiže 38 kvetových esencií Dr. Bacha, ktoré  reprezentujú 38 negatívnych emocionálnych stavov a nálad.

Myslíte si, že dokážete stanoviť svoj typ a vybrať si esenciu, ktorá je vhodná na liečenie vašich problémov? Prečítajte si nasledujúce riadky a dozviete sa, čo je charakteristické pre konkrétne typy.

38 kvetov pre zdravie

Willow alebo Žltá vŕba (Salix vetellina)

Willow alebo Žltá vŕba
https://www.shutterstock.com

Charakteristika blokovaného stavu:

Vŕba je v našich predstavách spätá so smútkom. A v negatívnom stave sú typy Willow skutočne smutní ľudia, ktorí sa sťažujú na nepriazeň osudu. Majú pocit, že im nedoprial to, čo chceli, alebo čo by si zaslúžili. A to, čo im doprial – podľa nich len samé ťažkosti – si podľa svojich predstáv skutočne nezaslúžili. V ich správaní panuje zatrpknutosť a melanchólia. Zdá sa im, že všetci okolo nich sú vyrovnaní, šťastní a spokojní, len oni sú tí jediní, ktorým osud tieto výsady nenadelil. Majú skrátka pocit, že oni majú stále smolu!

Takéto pocity a nálady môžu ako povahovou črtou, tak aj prechodným stavom, ktorý môže byť vyvolaný napríklad tým, že dotyčný človek zažil nejakú nečakanú ranu osudu a odrazu sa cíti byť jeho obeťou.

Willow alebo Žltá vŕba
https://www.shutterstock.com

Ak ide o hlbšiu charakterovú vlastnosť, sú títo ľudia akýmisi permanentnými trpiteľmi, ktorí sú presvedčení o tom, že ich život nie je o ničom inom ako o tom, aby pretrpeli to, čo im osud nadelil. Neustále sa teda na všetko sťažujú, nič pre nich nie je správne a dobré, pretože za všetkým, čo sa im prihodí, vidia iba to nepríjemné. Akoby k sebe tie problémy úmyselne priťahovali, pretože potom sa môžu sťažovať a svojimi sťažnosťami si potom získavajú súcit okolia a snažia si vydobyť jeho pomoc.

Takíto ľudia sú mylne presvedčení, že ak sa niekomu darí dobre, je povinný pomáhať tomu, kto trpí – teda im. Nechcú si pripustiť, že aj im by sa mohlo dariť lepšie.

Lenže oni sa ani nesnažia niečo zmeniť, pretože sú oddaní trpitelia, ktorí vlastne prijímajú svoj osud – síce sa posťažujú, ale svoje bremeno nesú ďalej… Niekedy je to dokonca vidieť aj na ich elesnom postoji: Stiahnuté ramená, ohnutý chrbát, na tvári hlboké vrásky, úzke zovreté pery, pomalé gestá, neisté pohyby, plíživá chôdza – toto všetko akoby ešte viac umocňovalo ich smútok a ťažký osud, ktorý nosia v duši.

Willow alebo Žltá vŕba
https://www.shutterstock.com

Konkrétne príklady:

ľudia typu Willow sa radi porovnávajú s inými, pričom, samozrejme, tí druhí sú vždy tí, ktorí všetko majú, zatiaľ čo sa dostalo všetkého tak málo, alebo takmer nič…

Zdržiavať sa v blízkosti takéhoto človeka nie je jednoduché, pretože jeho prítomnosť unavuje a zaťažuje. Ľudia typu Willow sú totiž presvedčení o tom, že za to, že sa im vodí tak zle, je zodpovedné ich okolie (spoločnosť, rodičia, zlá výchova, nevhodný partner, nevľúdni kolegovia…) a že všade číhajú len nepríjemnosti a problémy.

Zaujímavé pritom je, že títo ľudia zvyčajne nebývajú agresívni – svoj hnev totiž potláčajú vo svojom vnútri a po čase sa táto nahromadená energia môže prejaviť ako nejaké ochorenie (napríklad problémy so žalúdkom, či bolesti brucha).

Napriek tomu, v živote sa stáva aj to, že človek musí prejsť etapou, ke’d sa krátkodobo cíti byť obeťou niečoho. Najčastejšie vtedy, ak sa prihodí niečo nečakané, s čím nepočítal.Vtedy si kladie otázku: “Prečo práve ja? – Čo som urobil zlé, že ma osud takto tresce…?” Osud síce netresce nikoho, ale keď sa ocitneme vo chvíľach straty či nešťastia nedokážeme vnímať hlbšie súvislosti a príčiny, prečo sa to či ono stalo…

Esencia Willow pomáha neprepadať ani v týchto obdobiach viac a hlbšie pocitu, že sme obeťou osudu a pritom nás prinavracia späť do stavu harmónie a pomáha porozumieť tomu, čo sa odohralo. Dodáva odvahu postaviť sa opäť v ústrety svojmu životu a niesť plnú zodpovednosť za svoje konanie.

https://www.shutterstock.com

Potenciál v rozvinutom stave:

Zmeniť charakter človeka typu Willow z obete osudu na tvorcu vlastného života vyžaduje čas, trpezlivosť, ale aj citlivý prístup. V pozitívnom stave sú to skutočne flexibilní ľudia, ktorí prijímajú svoj osud a v kritických chvíľach konajú aktívne a cielene.

Nesú plnú zodpovednosť za to, čo sa v ich živote odohráva, bývajú optimisticky naladení a ústretoví voči všetkému novému. A ak skutočne narazia na nejakú ranu osudu alebo neúspech, so svojou hlbokou vnútornou dôverou sa snažia porozumieť hlbším súvislostiam života.

Hovorí sa, že ten, kto sa sťažuje, ten nič nepochopil… Náš osud je naša cesta – k poznaniu, k radosti, k harmónii, ku zdraviu. Záleží iba na nás, s akou náladou po tejto ceste chceme kráčať.

Špecifikum esencie Willow alebo Žltá vŕba:

V negatívnom stave majú ľudia typu Willow problémy s odpúšťaním. Nedokážu takzvané rany osudu odpustiť životu, svojim blízkym – a v konečnom dôsledku ani sami sebe. Ich životná energia a radosť sú takto podvedome permanentne blokované. Práve v tomto procese, v schopnosti otvoriť sa a odpustiť všetko minulé, je esencia Willow nedoceniteľná. Pokiaľ proces odpustenia vyžaduje viac času, odporúča sa konzultovať situáciu s odborným terapeutom.

Esencia Willow alebo Žltá vŕba pomáha vystúpiť z roly obete osudu a prijať zodpovednosť za svoj život.

Všetky produkty môžete na Slovensku zakúpiť vo vybraných lekárňach, obchodoch a e-shopoch so zdravou výživou a bio produktami.

Ich zoznam nájdete na www.bachovaterapie.cz