Emócie kontra pocity

Janette Šimková  pomáha hľadať odpovede na otázky súvisiace s rozvojom vašej osobnosti

Viete si predstaviť, že my, ľudia, sme ako divadlo s dvoma scénami? Na jednej scéne dominujú emócie – to sa deje v divadle tela, a druhej scéne panujú pocity, čo sa odohráva v divadle mysle. Hovoríte si, či to nie je to isté? Nie je, práve preto sa v nás odohrávajú zložité citové procesy, ktoré nás dokážu potrápiť. Keď sa v súboji stretnú emócie kontra pocity, nemusí to mať víťaza.

Emócie

Veda má jasno

Je exaktne dokázané, že emócie sú v úzkom slova zmysle (šťastie, smútok, rozpačitosť, hnev…) zložité súbory chemických a neurónových odpovedí. Tie vytvárajú istú funkčnú štruktúru. Tá je potrebná na to, aby sme potom z vlastných emócií mohli odvodzovať pocity. Pocity sa už odohrávajú na vedomej úrovni, nielen na úrovni tela. To „preskakovanie“ z tela do vedomia nám dáva poriadne zabrať.

Emočná istota

Pocit potrebuje fyziologický podnet, aby sa stal „surovinou“ a nevyhnutnou podmienkou každého vnímania. Len tak sa dostaneme k tomu, aby sme si mohli povedať: „Mám taký pocit, že…“ Nadobúdať emočnú istotu je pre nás v podstate práca. Najskôr totiž potrebujeme porozumieť emócii, aby sa mohla „vyšvihnúť“ na pocit, ktorý nás povedie…

Do každodennosti

Emócie majú silný energetický náboj, ktorý môže byť aj nebezpečný. Preto sa oplatí hľadať spôsob, ako rozumieť svojim emóciám a vyznať sa v nich. Pomáha, keď sa na emócie pozeráme ako na deti, ktoré potrebujú pozornosť a uznanie. Nemali by byť posudzované ani potláčané. Ani sa im nemáme úplne vydať napospas, lebo by nás pohltili. Uznať, že máme právo cítiť každú jednu emóciu, ale povinní sme stotožniť sa iba s tými, ktoré sú v náš prospech.

Janette Šimková

www.lifekoucing.sk