Ťaženie proti stereotypu vo vzťahu

Chceli by ste mať niekedy život televíznych hrdinov?

Je to lákavé, lebo nevedú stereotypný život. Únik z reality je v nejakej primeranej forme psychohygiena, ale má isté hranice. Hrozbou je zamerať sa iba na romantické ilúzie, ktoré potom v realite prekážajú realizácii niečoho nového, tvorivého, vzrušujúceho… Nedá sa žiť z umelo vytvorenej fikcie, ale môže byť zdrojom ťaženia proti stereotypu vo vzťahu. Čerstvý vietor do plachiet sa hodí, udržiava vzťah v dobrej kondícii.

 proti stereotypu

Reálny život je kolobeh

Stereotyp vo vzťahoch máva za následok, že muži a ženy prestávajú „plnohodnotne“ komunikovať. Premietne sa to do toho, že majú obavy odhaliť partnerovi svoje skutočné ja, vyjadriť svoje najvnútornejšie myšlienky, potreby a pocity. Schematická komunikácii je nepriateľom vzťahu číslo jedna, lebo sa netýka výhradne slov. Kľúčová a nemenej dôležitá je aj schopnosť počúvať a porozumieť tomu, čo nám chce partner povedať.

Zo smutnej každodennosti

Muž príde večer z práce a povie: „Ahoj! Som doma. Ako si sa mala?“

„Dobre“, odpovie žena s vedomím, že ho vôbec nezaujíma, aké problémy mala v práci.

„A ako si sa mal ty?“

„Ušlo to“. (V skutočnosti však riešil v práci veľa problémov, o ktorých sa mu nechce hovoriť.) „Čo bude na večeru?“ „Kura.“
Keď sa zamyslíme, čo bolo v tomto rozhovore skutočne povedané, tak z toho vychádza niečo v zmysle, že nemám chuť rozprávať ti o podrobnostiach svojho dňa a nezaujímajú ma podrobnosti tvojho dňa. Možno niekde vo vzduchu zostane visieť: „Počúvam ťa, môžeš hovoriť“. Lenže druhá strana vie, že nejde o skutočné počúvanie, je to vyrieknuté iba pro forma, čo ju zraní a nahnevá. A takto sa vytvára zacyklenie – partnerom nedáva zmysel rozprávať o veciach, lebo nie sú vypočutí tak, ako by chceli a potrebovali.

Recept je jednoduchý, netreba žiadne špeciálne ingrediencie

Úprimne sa zaujímajte o svojho partnera a dajte si záležať na tom, ako mu dáte najavo, že ho chcete počúvať s plným zaujatím. Napríklad tým, že nebudete pri tom robiť nič iné, iba sa na neho dívať a počúvať – bez radenia, odporúčaní, hodnotení a posudzovaní toho, čo partner rozpráva. Je skvelé zdržať sa nevyžiadaných rád – býva to to najblahodarnejšie, čo môžete pre druhého urobiť. Neraz „iba“ vypočutie stačí. A hoci to znie zvláštne, stanovte si takú chvíľku vo svojich programoch na dennej báze, keď nebude nič iné dôležitejšie, než to, byť pre partnera poslucháčom. Pri spoľahnutí sa na to, že po večeri, po správach, po uložení detí… sa porozprávate, sa to neudeje. Lebo už máte niečo ďalšie dôležité na práci… Ono sa to môže zdať nevyhnutné, ale z dlhodobého hľadiska je prioritou vzťah, nie napríklad poriadok v byte. Vďaka rozprávaniu si pestujete vzájomnú blízkosť a dôveru, neurobí ju za vás to, či je upratané a vyžehlené. Sex skutočne začína v kuchyni – nie iba pre slasť z jedla, ale pre tú pohodu, uvoľnenosť a spriaznenosť, ktoré sú pre intimitu potrebné.

Autodiagnostika s predpisom

Koľko času denne skutočne venujete komunikácii s partnerom, aj tej neverbálnej? Skúste si to časovo vyčísliť. Vyjde vám indikátor toho, do akej miery je váš vzťah odolný voči škodlivým stereotypom. Minimum času, ktoré potrebuje pár spolu v komunikácii stráviť, je 4 – 5 hodín týždenne. Nemyslí sa tým debata operatívna a logistická, potrebná na chod rodiny. Je to komunikácia týkajúca sa iba muža a ženy, ich potrieb, želaní a túžob – toho, čo ich spája a vďaka čomu si dôverujú a sú si oporou. Spomeňte si, aké to bolo na začiatku, keď ste si boli vzácni a dokázali ste prerozprávať hoci celú noc. Vráťte sa v spomienkach k týmto okamihom a skúste si ich cielene vytvárať aj teraz. Naplánujte si aspoň raz mesačne jeden večer mimo domu, keď sa opäť zahráte na zaľúbencov.

Prevenciou proti vzájomnému vzďaľovaniu sa je aj zásada, že na jednu negatívnu zraňujúcu interakciu voči partnerovi, potrebujete vytvoriť päť pozitívnych, aby ste ju neutralizovali.

Áno, stereotyp je nebezpečný

Všetky dni sa stávajú rovnaké, keď prestávame rozumieť dobrým veciam, ktoré nám život v prítomnom okamihu prináša. Potrebujeme to vyvažovať drobnými každodennými radosťami, ktoré robíme tak pre seba, ako aj pre partnera. Chce to od nás, aby sme boli vnímaví, pozorní, empatickí, ohľaduplní a tolerantní. Len tak si nevypestujeme imunitu voči tomu, že veci treba meniť. Predovšetkým tie, ktoré nám nevyhovujú. V rezignácii to opomíname a nepodnikáme nič.

Keď máte pocit, že z vášho partnera sa stal nudný a ufrfľaný muž, preskúmajte, či sa vaša iskra a šarm tiež niekam nevytratili. Áno, už počujem, že na to nemáte čas, lebo… Pristavte sa pri tom – čas si na to musíte cielene vytvárať, lebo hrozí stereotyp!

Janette Šimková  pomáha hľadať odpovede na otázky súvisiace s rozvojom vašej osobnosti

www.lifekoucing.sk