Staráte sa o svoj stroj na výrobu života?

Správne jedz, poriadne cvič a aj tak zomrieš! Už vám to niekto povedal? Mne to tvrdil klient, ktorý mal toto krédo ako alibi, aby nemusel nič na svojom životnom štýle meniť. Vyskúšala som mu protiargumentovať aforizmom: “Žijúci sú len mŕtvi na dovolenke”.

výrobu života

Tú ”dovolenku”, ktorú má každý z nás vymeranú, si môžeme užiť v rôznej kvalite – s 5* alebo nízkonákladovo, každý podľa svojej chuti. Všetko, čo popritom stvárame, sa napočítava na náš účet, ktorý treba priebežne hradiť. A mena nie je vždy iba materiálna, ale aj emočná, duchovná a duševná. Bez zliav a akcií, pekne summa summarum. Preto si radšej hovorím: “Rozumne jem, behám a nepretržite dovolenkujem!” A o svoje telo sa starám najlepšie ako viem, lebo je to môj stroj na výrobu života.

Potrebujeme bdelý postoj k fyzickému aspektu nášho bytia

Telo, aj keď mu to niekedy upierame, je základ našich zážitkov. Je to materiálna podpora pre naše myšlienky, pocity a správanie. Jedna z dôležitých vecí, aby mohlo naplno fičať, je energia, ktorú mu v podobe stravy poskytujeme. Lenže my často nejeme preto, aby sme uspokojili fyzický hlad, ale aby sme tlmili úzkosť, zaháňali strach, prekrývali nudu, zajedali smútok… Slasťou z jedla získavame náhradu za emocionálnu “potravu” a zapĺňame tak vnútornú prázdnotu. Môžeme z toho zbytočne „narásť“, a potom za to kruto trestáme svoje telo. Hneváme sa naň, až ho nenávidíme, lebo s ním nie sme spokojní. Telo za to nemôže. Zaslúži si, aby sme pozornejšie vnímali, čo skutočne potrebuje a ohľaduplne uspokojovali jeho potreby.

Všímavosť – prevencia pred ničením sa

Čo urobíte, keď sa nad priepasťou preťahujete s nejakou obludou? Každý držíte jeden koniec lana a je zrejmé, že obluda je silnejšia a vy stojíte nad priepasťou. Čo urobíte? Pustíte lano, alebo sa budete snažiť premôcť obludu?

Keď sme všímaví, vyberáme si vedome a zodpovedne. Na to potrebujeme rozvíjať schopnosť venovať pozornosť prítomnému okamihu. Trénujeme to tým, že prestaneme čokoľvek posudzovať a hodnotiť. Na počiatku je úspech už aj to, že si uvedomíme, koľko času hodnoteniu a kritizovaniu venujeme.

Všímavosť má totiž veľkú moc – zozbiera našu rozptýlenú a reaktívnu energiu a sústredí ju do jedného zdroja. Vďaka tomu vieme riešiť problémy konštruktívne, bez zbytočných omylov a pokusov, pričom neplytváme energiou. Tá ide práve tam, kde ju najviac treba.

Tréning všímavosti

výrobu životaKlaďte si nasledujúce otázky čo najčastejšie. Odpovede vám prinesú poznanie toho, kde všade sa vaša myseľ túla a ako odvádza vašu pozornosť. Keď ju naučíte vracať sa do „tu a teraz“, neunikne vám to, čo je pre vás a vaše telo dobré. Zúročí sa to skvelo, lebo spokojné telo rovná sa spokojná myseľ a ľahkosť bytia… A váš stroj na život pôjde bezporuchovo podľa vášho tempa a rytmu.

?Čo reálne robím? Uvedomujem si to?

?Kde je moja pozornosť, keď jem, pijem kávu, fajčím…?

?Podľa čoho viem, že to, čo práve robím, je pre mňa dobré?

Janette Šimková  pomáha hľadať odpovede na otázky súvisiace s rozvojom vašej osobnosti

www.lifekoucing.sk