Life koučing: Prekonať strach

Janette Šimková  pomáha hľadať odpovede na otázky súvisiace s rozvojom vašej osobnosti

Prekonať strach 

Skúšali ste opakovanie robiť to, čoho sa obávate? Niekedy je to ten najrýchlejší spôsob, ako prekonať strach. Nemusí to však byť  také ľahké. Keď strachu naša myseľ vytvorí priveľa priestoru, býva veľmi účinný. Strach je vo svojej premenlivosti nepríjemný spoločník. Môže podnecovať prospešné, ale aj ničivé správanie, v závislosti od okolností.

Prekonať strach

Byť slobodný

Za strachmi neraz stojí neprítomnosť dôvery – či už v seba, v iných ľudí alebo v svet naokolo. Nedôvera plodí pochybnosti o sebe, a to nás spoľahlivo paralyzuje. Väčšinu z obmedzujúcich presvedčení o sebe sme nadobudli nepriamo, boli nám odovzdané v detstve. Preto sa môžeme rozhodnúť, že nebudeme akceptovať každú negatívnu myšlienku, ktorá nám bráni byť samými sebou. Je to tiež o postoji – keď si vyberieme, že budeme realistickí, a nie strachoví, posilňujeme svoju sebaistotu. Tá sa vytvára aj tým, že sa do vecí činorodo púšťame, aby sme získavali skúsenosti, rozvíjali sa, a tak sa stávali odvážnejšími.

Prevenciou je pestovanie proaktivity

Zvyčajne si pomyslíme: Čo by som tak mohla urobiť, aby “tá vec” zmizla? Touto otázkou iba rozvinieme bezmocnosť – na veľa z vecí, ktoré nás mátajú, nemáme priamy dosah. Lepšou alternatívou je kladenie si otázky: Čo malého môžem urobiť? Práve aktívny prístup k riešeniu problémov nás uvoľňuje konať. Keď zameriavame pozornosť na to, čo by sme mohli podniknúť, eliminuje sa tým neistota a stratenosť v probléme.

Do každodennosti

Ušetrenú energiu zo zbytočného vytvárania katastrofických scenárov vieme vložiť do aktivity, ktorej efekt vidíme a cítime. Neraz sa zbavíme vlastného strachu aj tým, že máme jasno v hodnotách, ktoré určujú našu realitu. A tiež tým, že si môžeme vybrať medzi strachom a vierou – v seba, v niekoho, v niečo…

Janette Šimková

www.lifekoucing.sk